คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา การวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ บ่งบอกถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์ ที่มีความละเอียดอ่อนทางจิตใจ จึงเรียนเชิญคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติและรับพานไหว้ครู จากตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑-๔ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *